Netnam tuyển dụng Netnam tuyển dụng

Chuyên viên truyền thông
Khu vực: Hải phòng
Mức lương: 50,000 VND
Số lượng: 0 Nhân viên
4389 Lượt xem Ngày đăng bài: 26/07/2019
Các phúc lợi dành cho bạn

Du lịch trong nước 2 lần 1 năm

Tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ

Mô tả công việc
description VN
Yêu cầu công việc
description VN