Netnam tuyển dụng Netnam tuyển dụng

Chuyên viên kinh doanh
Khu vực: Đà Nẵng
Mức lương: 5,000 VND
Số lượng: 624620 Nhân viên
5250 Lượt xem Ngày đăng bài: 26/07/2019
Các phúc lợi dành cho bạn

Du lịch trong nước 2 lần 1 năm

Mô tả công việc
Yêu cầu công việc