Netnam tuyển dụng Netnam tuyển dụng

Chuyên viên kinh doanh
Khu vực: Phú Quốc
Mức lương: 500,000 VND
Số lượng: 2 Nhân viên
3142 Lượt xem Ngày đăng bài: 22/10/2019
Các phúc lợi dành cho bạn

Chương trình khám sức khoẻ tại bệnh viện cao cấp

Mô tả công việc
â
Yêu cầu công việc
a